معین

کاغذ تحریر

کاغذ براق

پوشش برای این نوع کاغذ، بر ظاهر لایه نازک مرکب اثر می گذارد. علاوه بر جذب مرکب، می تواند برای اندازه گیری بازده سطح کاغذ (قابلیت چاپ پذیری) با اندازه گیری خلوص در هنگام تولید دوباره مرکب استفاده شود.

کاغذ تحریر

کاغذهایی هستند که عموما برای کالاهای تجاری بدون ارتباط با اب کاربرد دارند .این کاغذها دارای سطوحی هستند که مرکب را از قلم یا ماشین تحریر به سهولت می پذیرند و بد اسسانی پاک می شوند. کاغذ های بدون روکش در گرماژ متفاوت، از 30 گرم تا ۵۰۰ گرم در بازار موجود است و تقریبا تمامی چاپ ها به جز تامپو بر روی آن انجام می شود.