سندی معتبر بین شما و مشتریانتان!

  • دارای ابعاد پرکاربرد
  • در 3 نوع متفاوت متناسب با نیاز شما
  • امکان انتخاب تعداد نسخه‎‌های مورد نیاز
  • تهیه شده از کاغذی با جنس و ضخامت استاندارد
  • رنگ کاغذ در فاکتورهای دو نسخه: نسخه اول سفید و نسخه آخر زرد
  • رنگ کاغذ در فاکتورهای سه یا چهار نسخه: نسخه اول سفید، نسخه آخر زرد و دیگر نسخه‌ها صورتی و آبی