خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای ،پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی

چاپ

مجری امور چاپ فرم های اداری و بیمارستانی

آزمون

مجری برگزاری آزمون های اداری و استخدامی

فعالیت موسسه معین اداره

اين مؤسسه در راستاي سياستهاي دولت محترم مبني بر واگذاري امور پشتيباني به بخش غيردولتي با سابقه بيش از دو دهه فعاليت در زمینه امور پشتیبانی و خدمات مشاوره ای و همچنین صنعت چاپ با در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات پیشرفته مفتخر است كه بعنوان يكي از اولين مؤسسات اقدام به طراحي استاندارد، چاپ و توزيع فرمهاي 19 گانه و ساير فرمهاي بيمارستاني براساس استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي نموده است و اینک با راه اندازی سامانه تدارکات دولت و به لحاظ واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام و تاکنون با چندین بیمارستان از جمله بیمارستان های امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی تهران و چندین بیمارستان دیگر از طریق سامانه مذکور ارائه خدمات نموده است لذا با عنایت به مراتب فوق این موسسه آمادگی دارد با کلیه بیمارستان های سراسر کشور از طریق سامانه تدارکات دولت همکاری و خدمات مورد نیاز را ارائه نماید.

چاپ فرم های اداری

ست اداری ، اوراق اداری و…..

چاپ کتاب

قبول سفارشات چاپ انواع کتاب

چاپ فرم های بیمارستانی

پوشه مدارک پزشکی, فرم های 19 گانه و….

برخی از مشتریان ما